Lyubotin-Bunhe road, route Lyubotin-Bunhe, automobile road