Krasyliv-Radekhov road, route Krasyliv-Radekhov, automobile road