Lokhvytsya-Valley road, route Lokhvytsya-Valley, automobile road