Lyubotin-Korostishiv road, route Lyubotin-Korostishiv, automobile road