Lyubotin-Saco road, route Lyubotin-Saco, automobile road