Raspberry-Gayvoron road, route Raspberry-Gayvoron, automobile road