Mena-Tokmakov road, route Mena-Tokmakov, automobile road