Nikolaevka-Hertz road, route Nikolaevka-Hertz, automobile road