Mogilev-podolsky-Izyum road, route Mogilev-podolsky-Izyum, automobile road