Novodruzhesk-Bobrinec road, route Novodruzhesk-Bobrinec, automobile road