Novodruzhesk-Harciz'k road, route Novodruzhesk-Harciz'k, automobile road