Novodruzhesk-Khotyn road, route Novodruzhesk-Khotyn, automobile road