Novoselitsya-Netishyn road, route Novoselitsya-Netishyn, automobile road