Alexandria-Gayvoron road, route Alexandria-Gayvoron, automobile road