Ohtirka-Rzhishchev road, route Ohtirka-Rzhishchev, automobile road