Ochakov-Pustomyty road, route Ochakov-Pustomyty, automobile road