Perevalsk-Rzhishchev road, route Perevalsk-Rzhishchev, automobile road