Pereyaslav-khmelnitsky-Manganese road, route Pereyaslav-khmelnitsky-Manganese, automobile road