Artsyz-Lyubotin road, route Artsyz-Lyubotin, automobile road