Pochaev-Rzhishchev road, route Pochaev-Rzhishchev, automobile road