Freedom-Voznesenivka road, route Freedom-Voznesenivka, automobile road