Rava-ruska-Rzhishchev road, route Rava-ruska-Rzhishchev, automobile road