Rzhishchev-Novomyrhorod road, route Rzhishchev-Novomyrhorod, automobile road