Romney-Novodruzhesk road, route Romney-Novodruzhesk, automobile road