Saco-Radekhov road, route Saco-Radekhov, automobile road