Snizhne-Vishgorod road, route Snizhne-Vishgorod, automobile road