Snizhne-Radomishl road, route Snizhne-Radomishl, automobile road