Snizhne-Khmelnitsky road, route Snizhne-Khmelnitsky, automobile road