Snyatin-Korec road, route Snyatin-Korec, automobile road