Stebnyk-Khyriv road, route Stebnyk-Khyriv, automobile road