Teplodar-Pyatykhatky road, route Teplodar-Pyatykhatky, automobile road