Tokmakov-Bogodukhiv road, route Tokmakov-Bogodukhiv, automobile road