Torez-Zymohiria road, route Torez-Zymohiria, automobile road