Tyachev-Zalishchyky road, route Tyachev-Zalishchyky, automobile road