Uzhgorod-Cherkassy road, route Uzhgorod-Cherkassy, automobile road