Khyriv-Koryukovka road, route Khyriv-Koryukovka, automobile road