Hristinovka-Rzhishchev road, route Hristinovka-Rzhishchev, automobile road