Cherkassy-Derazhnya road, route Cherkassy-Derazhnya, automobile road