Chigirin-Bobrovytsya road, route Chigirin-Bobrovytsya, automobile road