Chuguyiv-Khmelnitsky road, route Chuguyiv-Khmelnitsky, automobile road