Shpola-Zalishchyky road, route Shpola-Zalishchyky, automobile road