Yavoriv-Kup'jans'k road, route Yavoriv-Kup'jans'k, automobile road