Yagotin-Gayvoron road, route Yagotin-Gayvoron, automobile road