Yaremche-Snizhne road, route Yaremche-Snizhne, automobile road