Bobrovytsya-Artsyz road, route Bobrovytsya-Artsyz, automobile road