Bobrovytsya-Perevalsk road, route Bobrovytsya-Perevalsk, automobile road