Bobrovytsya-Pomichna road, route Bobrovytsya-Pomichna, automobile road