Vasilivka-Rzhishchev road, route Vasilivka-Rzhishchev, automobile road