Vishgorod-Ochakov road, route Vishgorod-Ochakov, automobile road