Cherry-Korostishiv road, route Cherry-Korostishiv, automobile road